måndag 22 februari 2010

Nu har ja en period med stjärntecken igen ....

Egenskaper: Romantisk. Mycket känslig natur, skiftande sinnes- stämningar. Osjälvisk, lättpåverkad, självömkan, självutplånande, dagdrömmeri. Tröstätande, motsägelsefull. Svårt att säga nej, konstintresse. Engagerar sig starkt i andra människors problem. Tycker om hav och sjö.Intresserad av mystik.

Bästa sidor: Medkänsla, hjälpsam, höga ideal. Konstnärligt sinnad. Stor fantasi. Intuitiv, flexibel.

Element: Vatten
Planet: Neptunus, Jupiter
Känsliga kroppsdelar: Fötter


Fiskarna harmoniserar ofta med: Väduren, Oxen, Kräftan & Skorpionen.

..och inte med: Tvillingarna, skytten och även Lejonet.


Stjärntecknet Fiskarnas egenskaper

Den typiska Fisken är rättvis och medkännande, ömmar för alla som har det svårt. En mjuk, känslig och sårbar läggning är kännetecknande, liksom en strävan efter att finna sammanhang och mening i tillvaron.

Neptunus är tecknets härskare, känd som vattenguden i den grekiska mytologin. Den som är född i ett vattentecken är en känslomänniska, med ett rikt inre liv. Fisken är en god lyssnare och har förmåga att leva sig in i sina medmänniskors livssituation. Fisken är mycket intuitiv och anar sig fram i tillvaron. Här finns stora fonder empati och välvilja. Fisken ömmar för alla som har det svårt och söker sig gärna till roller där hon känner sig behövd. De svaga och utsatta grupperna i samhället, barn och djur, ligger denna godhjärtade natur extra varm om hjärtat.

Många Fiskar känner sig vilsna och har perioder där de upplever att de inte passar in. En känsla av utanförskap kan stundtals vara svår att brottas med, men ger samtidigt Fisken en mycket tolerant människosyn. Fisken väljer ibland att fly undan, att inta ett passivt förhållningssätt. Det är viktigt att Fisken vågar följa sina drömmar och visioner, att ha modet att lyssna med det inre örat…

Fisken är en sökare med en öppenhet för andra dimensioner. En god människokännare och humanist, ofta utrustad med en kreativ, fantasifull ådra och stora fonder välvilja.

En person född i fiskarnas tecken är ofta mycket känslig och känslosam, fångar lätt upp atmosfärer, energifält, spänningar och känslor. Fisken har en livlig fantasi och drömmer sig gärna bort ifrån vardagens problem och tristess. Ofta är de musiker, konstnärer, skådespelare och poeter. Fisken är mycket förstående, medkännande, tjänande, tolerant och känslosam med ett starkt behov att få vara ensam stundtals för att ladda upp sina krafter igen. Fisken är en mycket sårbar person och söker alltid efter sanningen som finns i det fördolda. Eftersom fisken har tendenser att vilja fly undan verkligheten finns också en större risk att dra sig till alkohol och droger.

Inga kommentarer: