fredag 8 februari 2013

Wake up-call

-Bränt barn skyr elden.

-Bättre tiga än illa tala.

-Den som alltid vet bäst lär sig aldrig något.

-Döm inte hunden efter håren.

-Gud tar och Gud ger.

-Gör om och gör rätt.

-Har man tagit fan i båten får man ro honom i land.

-Om en blind leder en blind, så faller de båda i gropen.     

 

Inga kommentarer: