tisdag 14 april 2009

ALL INFO OM MIG (detta är helt korekt!)
Här är Fiskarnas sökande aningen sansat. Deras själ är rastlös, men de kan kontrollera dess behov. De som har solen i denna del av Fiskarna är öppna för världens alla underligheter och törstar efter svar på varje fråga, men de omger sin törst med självdisciplin och tvingar sig till att vara lugna och tålmodiga. Känslorna är klart prioriterade i deras liv men inte obetänkta impulsgivare till deras handlingar. De här Fiskarna grunnar över tillvaron, mer med intuitionen än med intellektet, och har näsa för vad som sker under ytor och fasader.
De fasta Fiskarna aktar sig för att tränga sig på eller vara framfusiga, vilket somliga kan misstolka som bräcklighet, men i sitt självförringande är de starka varelser. Den som inget har att förlora kan aldrig slås ner. Deras perception är ofta mer inriktad på det undermedvetna än på vad människor visar inför varandra, och ord utan känslomässigt innehåll får dem bara att somna. De fast Fiskarna känner klart både sin egen och andras vilsenhet, men inte bara som ett ont.
Förhållandet till fadern är mycket innerligt, och de sörjer båda att tiden av nödvändighet ska tvinga dem isär alltmer. De känner varandra så väl att knappt ord behövs och ändå upphör de inte att förundras inför allt nytt som kommer till uttryck.

Fiskarna, Pisces på latin (och engelska), är ett astrologiskt stjärntecken som någorlunda omfattar perioden 19 februari - 20 mars, det varierar beroende på vilket år det är, men aldrig mer än en dag eller så.

Fiskarna ses, enligt astrologin, som zodiakens sökare, och står bland annat för religion, självförsakelse, sjukvård och martyrskap.[källa behövs]

Positiva egenskaper: Snäll, ärlig, tillförlitlig, vänlig, receptiv, intuitiv, sensuell, passionerad, medlidande, känslosam, fantasifull, konstnärlig, inspirerade, andlig, sentimental, intellektuell, charmig, djup, elegant, dramatisk, flirtig
Negativa egenskaper: Slarvig, tankspridd, lättledd, har extremt starka känslor, hemlighetsfull, flyr ofta ifrån problem, överkänslig på det psykiska planet, dåligt tålamod, extrem
Element: Vatten
Planet: Neptunus
Gillar: Att känna sig uppskattad, känna sig behövd och älskad, frihet, kunna gå sin egen väg, mystik och det oförklarliga, att fundera, att drömma, vara unik, känna sig intelligent
Ogillar: Känna sig utsatt eller pressad, inte ha något mål, känna sig vilsen och oförstådd, bli tvingad att göra något man inte vill, bli kritiserad, bråkig miljö, inte ha känsla för struktur
Passar bäst ihop med: Skorpionen, kräftan, oxen och andra fiskar
Passar sämst ihop med: Tvillingarna, lejonet, vågen, vattumannen, väduren
Jobb som passar fisken: Konstnär, musiker, skådespelare, författare, läkare, forskare, regissör, poet, designer, journalist och andra kreativa jobb
Intressen: Måla, skriva, musik, teater, matlagning
Styrkor: Konstnärlig, känslosam, tålmodig, empatisk, sympatisk och kreativ.

Brister: Föränderlig, slarvig, kaotisk, negativ och passiv

Bästa Kärleksmatch: Kräfta, oxe, skorpion, jungfru och stenbock.

Fisken är ett av de mest romantiska tecknen och är en riktigt drömmare. Du vill gärna att allt ska vara glamoröst och undviker den tråkiga vardagen. Fisken är rik på fantasi och har lätt för att leva sig in i andra och sympati. Det kan leda till att du offrar mycket för att tillfredställa andra. Det kan gå så långt att du inleder ett förhållande för att du tycker synd om din partner. Du drömmer om den perfekta partnern och tänker att livet ska bli som en saga. Fiskens idealism och förhoppningar om det perfekta livet gör att du lätt kan bli besviken då verkligheten tränger igenom.

Kärlekstips för fisken: Du byter ofta smak och har lätt för att tröttna, vilket kan leda till att dina relationer blir instabila.

FISKARNA Solteckenperioden infaller 19/2-20/3. Nyckelord: Intuitiv/Medkännande. Stjärnkonstellationen Pisces. (Fiskarna) som gett sitt namn åt det tolfte tecknet i zodiaken. Fisken är den romantiska, mjuka människan, förstående och medkännande till sin natur och ömmar för alla som har det svårt. En utvecklad känsla för rättvisa, liksom förmåga att leva sig in i sina medmänniskors livsbetingelser är kännetecknande. De sjuka och svaga i samhället ligger denna milda karaktär extra varmt om hjärtat. Den typiska fisken är en god lyssnare, som har behov av att få finnas till för andra om livet ska kännas meningsfullt. Risken finns dock att fisken tar på sig en martyrroll, blir för snäll och följsam och glömmer bort sina egna behov. Denna känslomänniska har i regel en andlig förankring-en inre visshet om att det finns något mer i tillvaron än det som är synligt för blotta ögat. Intuitionen är stark, liksom lyhördheten för stämningar och atmosfärer. Denna förmåga att fånga upp känslor så till den grad att dessa ibland upplevs som egna kan vara ett problem för människor födda i Fiskens tecken, och av den anledningen är det inte oviktigt vilken miljö de simmar i. Neptunus är den härskande planeten, vilket skänker en konstnärlig ådra och ett rikt inre liv. Denna fantasifulla karaktär uttrycker sig gärna genom någon form av kreativ, skapande verksamhet. Fisken är oerhört känslosam, rörs lätt till tårar och ger inte sällan ett hjälplöst intryck. Därtill finns tendenser att oroa sig och ängslas, varför denna sårbara natur kan komma in i perioder av passivitet och förvirring. Vi finner många sökare i detta vattentecken. Fisken känner sig ofta vilsen och otrygg och har en benägenhet att vilja fly vardagen genom till exempel dagdrömmar, fantasier eller droger. Flyktbenägenheten och tendensen att leva i en drömvärld resulterar stundtals i svårigheter med att skilja på fantasi och verklighet. Fisken kan därför ibland bli ledsen och besviken när hon tvingas möta verkligheten och upptäcka att den inte alltid stämmer överens med de vackra drömmarna och visionerna. Den Fisk som får utlopp för sina omtänksamma, kreativa läggning finner sig vanligen bäst tillrätta. Vi återfinner många Fiskar inom sjukvården, liksom i olika konstnärskretsar. Fisken har ned sin empati och flexibilitet en fenomenal förmåga att leva sig in i olika roller. Många av våra stora skådespelare, poeter, musiker och dansare är präglade av detta drömmande, emotionella vattentecken. Fysiskt förknippas tecknet främst med fötterna, vilket gör Fisken extra mottaglig för zonterapi. Den som sa "kall som en fisk" har aldrig mött en fisk. Det finns mer värme, kärlek och medkänsla en fiskarna än hos alla andra tecken tillsammans. Varje lite guppy är något alldeles speciellt och bör värderas och aktas som en mycket dyrbar skatt. Fiskarna är värda det.

Inga kommentarer: